Úprava vody v systémoch ÚK a TÚV galvanickou metódou

Úprava vody v systémoch ÚK a TÚV galvanickou metódou

Téma úpravy vody v systémoch ÚK je rovnako stará, ako samotné používanie okruhov cirkulácie vody v ústrednom kúrení. Usadeniny v potrubí od počiatkov tejto technológie znižovali účinnosť a tým zvyšovali náklady na energie. Progresívnym riešením je spôsob úpravy vody galvanickou metódou, ktorá do vody nič nepridá, nič neodoberie a predsa vodu upraví tak, že usádzanie vodného kameňa sa značne zredukuje, prípadne úplne odstráni. Je vhodná na odstraňovanie problémov s vodným kameňom, ako alternatíva

Princíp zariadenia sme už v minulosti popísali v súvislosti s úpravou pitnej vody. Galvanická úprava vody spočíva vo využití elektrického prúdu získaného na elektrogalvanickom princípe. V systémoch TÚV, ústredného kúrenia a klimatizácie sa  využívajú účinky Energy Water HT© (pre teplotný rozsah do 90°C) hlavne na ochranu pred usádzaním vodného kameňa v klzných ložiskách obehových čerpadiel a na povrchoch výmenníkov tepla.

Pôsobením galvanickej úpravne sa z pôvodnej ihličkovej formy kryštálu vápnika (kalcit CaCO3) vytvára pri cca 15-násobnom náraste objemu guľovitá forma vápnika (aragonit CaCO3). Vzniknutá molekula zmení približne 6-7 µm ihlicovité útvary na 110 µm veľké guľovité útvary, ktoré nemajú schopnosť sa usadzovať v potrubí, a preto sú odplavované vodou, prípadne sa dajú (ak treba) zachytiť v mechanickom filtri.
Uhličitan vápenatý (CaCO3) vo forme Kalcitu je jednou z hlavných príčin pevného usadzovania vápnika na vnútornom povrchu potrubia a na všetkých následných zariadeniach ako sú výhrevné špirály, batérie, výmenníky a klzné ložiská čerpadiel zo spekaných kompozitov. Nová guľovitá forma CaCO3 teda Aragonit sa takto neusádza, pôsobí pri svojej ceste potrubím tiež jemným brúsnym efektom a odstraňuje už skôr usadený vodný kameň. To je jeden z požadovaných účinkov zariadenia.

Zinkové ióny z elektród pôsobia redukčným efektom na povrchové vrstvy kovu, tým sa zastavuje proces oxidácie/ hrdzavenia v chránenom systéme. Hrdza sa mení na pasivovanú vrstvu magnetitu (Fe3O4), ktorá chráni systém pred ďalšou koróziou. Vyhrievacie špirály bez povlaku majú po celú dobu plnú účinnosť a preto nedochádza ku stratám energie. Rovnaký účinok je možné pozorovať na povrchoch výmenníkov v chladiacich zariadeniach.

Životnosť zinkovej anódy je v domácich malých systémoch ÚK cca 4-8 rokov v závislosti na tvrdosti vody. Hodnota pH pod 5 spôsobuje rýchlejší rozklad zinkovej anódy, čím sa jej životnosť znižuje. V priemyselných aplikáciách je životnosť elektród ovplyvnená rôznymi prevádzkovými faktormi a preto pre väčšie rozmery s väčším prietokom (od 5/4“ a vyššie) boli vyvinuté priemyselné modely Energy Water Industry s opraviteľnou elektródovou vložkou. Preto pre priemysel nie je potrebné v prípade skončenia životnosti elektród montovať nové zariadenie, ale jednoducho pôvodné zariadenie odovzdať do autorizovaného servisu, kde bude opäť plnohodnotne sfunkčnené.

Vďaka tomuto spôsobu úpravy vody, ktorý je úplne fyzikálny, nevyžaduje sa používanie rôznych agresívnych chemikálii na čistenie výmenníkov a špirál, čo tiež významne znižuje nielen ekologickú záťaž životného prostredia, ale aj náklady na prevádzku a údržbu systémov ÚK a TÚV

Výhody

Odstraňuje problémy s vodným kameňom, predlžuje životnosť potrubí, výmenníkov tepla a obehových čerpadiel.

Až o 25% znižuje náklady na prevádzku a servis ohrievacích zariadení, kotlov a bráni poškodeniu cirkulačných čerpadiel.


Doprava zdarma
od 194.4 €
Ponúkame iba
overené produkty
Odborné poradenstvo
pri výbere produktov
Bezpečný nákup
SSL certifikát