Jarné spustenie čerpadla do prevádzky

Jarné spustenie čerpadla do prevádzky

Potešil nás príchod jari a slnko nás láka vyraziť do záhrad a na chaty. To isto znamená aj opätovné oživovanie a spúšťanie čerpadiel po zimnej odstávke. Aby sa všetko podarilo je potrebné vykonať zopár jednoduchých postupov, ktoré vám tu popíšeme.

S príchodom prvých jarných dní sa začínajú zdvíhať denné aj nočné teploty. V čase, keď už úplne skončia denné mrazy je možné pristúpiť k spusteniu vašej domácej vodárne  na chate, alebo záhrade opäť do prevádzky. Ak bolo čerpadlo a rozvodné rúry správne zazimované, všetko by malo fungovať bez problémov, no i tak vykonajte preventívnu prehliadku jednotlivých častí, či neboli poškodené mrazom, alebo vlhkosťou.

Najčastejšie poškodenia po zime

Vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu v priestore, kde sa nachádza čerpadlo, dochádza ku kondenzácii vody v elektrických častiach čerpadla a v tlakových spínačoch, alebo prietokových spínačoch, čím môže dôjsť k elektrickému skratu a zničeniu zariadení.

Rovnaká vlhkosť môže spôsobiť koróziu valivých ložísk v motoroch a ich zablokovanie – hrozí preťaženie motora. Ak vaša domáca vodáreň, záhradné ventily, alebo ponorné čerpadlo neboli dokonale zazimované, mohlo dôjsť k poškodeniu týchto častí rozmrznutím.

Kontrola systému

Pred samotnou kontrolou spomínaných častí nezapínajte prívod elektrického prúdu, prípadne pre istotu vypnite príslušný istič. Pripravte si potrebné náradie, ako je skrutkovač (plochý i krížový), sprejové mazadlo, ktoré zároveň odpudzuje vlhkosť a prípadne prenosnú lampu, ak je čerpadlo inštalované v tmavších priestoroch.

 1. Najprv vizuálne prekontrolujte všetky časti čerpadla, prípadne tlakovej nádoby a tiež prezrite potrubia, guľové ventily a klapky, či nie sú po zime zdeformované vysokým tlakom zamŕzajúcej vody. Rovnako skontrolujte aj filter na vodu. Vadné časti vymeňte za nové.
 2. Skontrolujte dotiahnutie spojov a ich tesnosť, napríklad aj na mosadzných šróbeniach, ktoré mohli ostať po zazimovaní povolené.
 3. Potom skontrolujte stav vlhkosti v priestore. Ak sa jedná o suterén – pivnicu, posvieťte si prenosnou lampou na strop. Ak sa na ňom nachádzajú kvapôčky skondenzovanej vody, je vysoko pravdepodobné, že voda mohla skondenzovať i v elektropríslušenstve, alebo priamo v motore samonasávacieho čerpadla.
 4. V prvom rade je potrebné takýto priestor dobre vyvetrať, aby sa znížila relatívna vlhkosť vzduchu. Následne pristúpte k vizuálnej kontrole elektrických častí, ako je tlakový spínač, prietokový spínač, alebo ovládacie skrine.
 5. POZOR: Pred otvorením týchto zariadení si overte, že je skutočne vypnutý prívod elektrického prúdu do týchto častí
 6. Pomocou skrutkovača odmontujte kryt zariadenia a skontrolujte, či je zvnútra suché. Ak sa objaví  vlhkosť, alebo dokonca kvapkajúca voda, treba zabezpečiť vysušenie. Ak nájdete vlhkosť vo vnútri svorkovnice motora, najlepšie je čerpadlo odmontovať a odniesť do špecializovaného servisu.
 7. Po zistení prítomnosti vody v čerpadle rozhodne čerpadlo nepripájajte na elektrickú sieť. Došlo by k neodvratnému poškodeniu vinutia motora, prípadne k prerazeniu hlavných poistiek.
 8. Elektrické príslušenstvo najprv vysušte, až potom zapnite prívod elektrického prúdu. V 90% prípadov zariadenia normálne začnú fungovať. Po vysušení je vhodné nastriekať vnútornú časť tlakového spínača sprejovým mazadlom, ktoré zároveň odpudzuje vodu.
 9. Ak sa nikde nevyskytla nadmerná vlhkosť a všetky spoje, rúry i filtre sú dotiahnuté a tesné, môžete pristúpiť ku spusteniu do prevádzky.
 10. Ešte pred tým treba pri systémoch s tlakovou nádobou skontrolovať, či je v nádobe dostatočný tlak vzduchu.  Samonasávacie čerpadlo je potrebné zavodniť cez napúšťaciu skrutku potom skrutku s citom dotiahnuť. U ponorných čerpadiel tento postup nie je potrebný.
 11. Po naplnení a zapnutí samonasávacieho čerpadla jemne pootvorte výstupný ventil, aby mal kde odchádzať vzduch z čerpadla a počkajte, pokiaľ čerpadlo nasaje vodu zo studne. Spoznáte to podľa zmeny zvuku čerpadla, čerpadlo po dokonalom nasatí „stíchne“ a beží bez vibrácií.
 12. Uzavrite výstupný ventil a počkajte, pokiaľ čerpadlo dosiahne tlak, keď ho tlakový spínač vypne. Sledujte, či systém pracuje plynule a nie v krátkych a často sa opakujúcich cykloch. Cyklovanie možno odstrániť dofúkaním tlakovej nádoby na správnu hodnotu.

Po splnení týchto bodov je váš systém pripravený na sezónnu prevádzku. V prípade nejasností požiadajte o službu skúsených odborníkov servisu čerpadiel.


Doprava zdarma
od 194.4 €
Ponúkame iba
overené produkty
Odborné poradenstvo
pri výbere produktov
Bezpečný nákup
SSL certifikát