Jarné spustenie čerpadla do prevádzky

Jarné spustenie čerpadla do prevádzky

Potešil nás príchod jari a slnko nás láka vyraziť do záhrad a na chaty. To isto znamená aj opätovné oživovanie a spúšťanie čerpadiel po zimnej odstávke. Aby sa všetko podarilo je potrebné vykonať zopár jednoduchých postupov, ktoré vám tu popíšeme.

S príchodom prvých jarných dní sa začínajú zdvíhať denné aj nočné teploty. V čase, keď už úplne skončia denné mrazy je možné pristúpiť k spusteniu vašej domácej vodárne  na chate, alebo záhrade opäť do prevádzky. Ak bolo čerpadlo a rozvodné rúry správne zazimované, všetko by malo fungovať bez problémov, no i tak vykonajte preventívnu prehliadku jednotlivých častí, či neboli poškodené mrazom, alebo vlhkosťou.

Najčastejšie poškodenia po zime

Vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu v priestore, kde sa nachádza čerpadlo, dochádza ku kondenzácii vody v elektrických častiach čerpadla a v tlakových spínačoch, alebo prietokových spínačoch, čím môže dôjsť k elektrickému skratu a zničeniu zariadení.

Rovnaká vlhkosť môže spôsobiť koróziu valivých ložísk v motoroch a ich zablokovanie – hrozí preťaženie motora. Ak vaša domáca vodáreň, záhradné ventily, alebo ponorné čerpadlo neboli dokonale zazimované, mohlo dôjsť k poškodeniu týchto častí rozmrznutím. Ak čerpadlo bolo v nezámrznom prostredí, ale celé týždne nebolo v prevádzke, je možné, že sa zlepili časti mechanického tesnenia pôsobením minerálov obsiahnutých vo vode,

Kontrola systému

Pred samotnou kontrolou spomínaných častí nezapínajte prívod elektrického prúdu, prípadne pre istotu vypnite príslušný istič. Pripravte si potrebné náradie, ako je skrutkovač (plochý i krížový), sprejové mazadlo, ktoré zároveň odpudzuje vlhkosť a prípadne prenosnú lampu, ak je čerpadlo inštalované v tmavších priestoroch.

 1. Najprv vizuálne prekontrolujte všetky časti čerpadla, prípadne tlakovej nádoby a tiež prezrite potrubia, guľové ventily a klapky, či nie sú po zime zdeformované vysokým tlakom zamŕzajúcej vody. Rovnako skontrolujte aj filter na vodu. Vadné časti vymeňte za nové.
 2. Skontrolujte dotiahnutie spojov a ich tesnosť, napríklad aj na mosadzných šróbeniach, ktoré mohli ostať po zazimovaní povolené.
 3. Potom skontrolujte stav vlhkosti v priestore. Ak sa jedná o suterén – pivnicu, posvieťte si prenosnou lampou na strop. Ak sa na ňom nachádzajú kvapôčky skondenzovanej vody, je vysoko pravdepodobné, že voda mohla skondenzovať i v elektropríslušenstve, alebo priamo v motore samonasávacieho čerpadla.
 4. V prvom rade je potrebné takýto priestor dobre vyvetrať, aby sa znížila relatívna vlhkosť vzduchu. Následne pristúpte k vizuálnej kontrole elektrických častí, ako je tlakový spínač, prietokový spínač, alebo ovládacie skrine.
 5. POZOR: Pred otvorením týchto zariadení si overte, že je skutočne vypnutý prívod elektrického prúdu do týchto častí
 6. Pomocou skrutkovača odmontujte kryt zariadenia a skontrolujte, či je zvnútra suché. Ak sa objaví  vlhkosť, alebo dokonca kvapkajúca voda, treba zabezpečiť vysušenie. Ak nájdete vlhkosť vo vnútri svorkovnice motora, najlepšie je čerpadlo odmontovať a odniesť do špecializovaného servisu.
 7. Po zistení prítomnosti vody v čerpadle rozhodne čerpadlo nepripájajte na elektrickú sieť. Došlo by k neodvratnému poškodeniu vinutia motora, prípadne k prerazeniu hlavných poistiek.
 8. Elektrické príslušenstvo najprv vysušte, až potom zapnite prívod elektrického prúdu. V 90% prípadov zariadenia normálne začnú fungovať. Po vysušení je vhodné nastriekať vnútornú časť tlakového spínača sprejovým mazadlom, ktoré zároveň odpudzuje vodu.
 9. Ak sa nikde nevyskytla nadmerná vlhkosť a všetky spoje, rúry i filtre sú dotiahnuté a tesné, môžete pristúpiť ku spusteniu do prevádzky. Ešte pred tým si overte ručným pretočením motora, že hriadeľ čerpadla sa voľne otáča. Až potom pristúpte k ďalšiemu kroku.
 10. Ešte pred tým treba pri systémoch s tlakovou nádobou skontrolovať, či je v nádobe dostatočný tlak vzduchu.  Samonasávacie čerpadlo je potrebné zavodniť cez napúšťaciu skrutku potom skrutku s citom dotiahnuť. U ponorných čerpadiel tento postup nie je potrebný.
 11. Po naplnení a zapnutí samonasávacieho čerpadla jemne pootvorte výstupný ventil, aby mal kde odchádzať vzduch z čerpadla a počkajte, pokiaľ čerpadlo nasaje vodu zo studne. Spoznáte to podľa zmeny zvuku čerpadla, čerpadlo po dokonalom nasatí „stíchne“ a beží bez vibrácií.
 12. Uzavrite výstupný ventil a počkajte, pokiaľ čerpadlo dosiahne tlak, keď ho tlakový spínač vypne. Sledujte, či systém pracuje plynule a nie v krátkych a často sa opakujúcich cykloch. Cyklovanie možno odstrániť dofúkaním tlakovej nádoby na správnu hodnotu.

Po splnení týchto bodov je váš systém pripravený na sezónnu prevádzku. V prípade nejasností požiadajte o službu skúsených odborníkov servisu čerpadiel.


Doprava zdarma
od 201.6 €
Ponúkame iba
overené produkty
Odborné poradenstvo
pri výbere produktov
Bezpečný nákup
SSL certifikát