Dimenzovanie potrubia pre rozvody vody v dome a záhrade

Dimenzovanie potrubia pre rozvody vody v dome a záhrade

Svojpomocná montáž čerpadla, alebo závlahového systému je úspešná vtedy, keď okrem iných parametrov použijete aj vhodný typ a rozmer rozvodného potrubia. Voľba potrubia môže zásadne ovplyvniť celkový výsledok Vašej snahy. Poddimenzované potrubie môže spôsobiť veľkú tlakovú stratu, znížiť výkon systému, alebo ho úplne znefunkčniť, Aby Ste boli úspešní prečítajte si niekoľko informácií, ktoré Vás povedú správnym smerom a vaše čerpadlo i zavlažovací systém budú fungovať správne.

Pri samotnom výbere potrubia musíme dbať na prvotné stanovenie parametrov, ktoré bude musieť potrubie spĺňať.

Jeden z parametrov je tlak. Potrubie musí byť vyrobené v takej tlakovej rade, ktorá spoľahlivo vydrží prevádzkový tlak pri používaní systému. Tlaková rada pre domácu závlahu postačuje PN6 (do 6 barov). Ak pre čerpadlo použijete tlakový rad PN10, urobíte dobre. Pre špeciálne prípady, keď čerpadlo montujete hlbšie, ako do 50 metrovej hĺbky, poraďte sa radšej s odborníkom.

Druhý parameter je samotný prietok, ktorý bude cez potrubie dopravený do miesta spotreby a samozrejme dĺžka potrubnej trasy.

V priloženej tabuľke potom nájdete parametre tlakovej straty, ktorá vzniká pri trení kvapaliny o steny potrubia. V jednom zo stĺpcov PRIETOK si zvoľte prietok, ktorý budete cez potrubie dopravovať. V tom istom riadku potom máte v stĺpcoch pod jednotlivými rozmermi potrubia vypísané hodnoty tlakovej straty (na 100 metrov potrubia) a tiež hodnoty rýchlosti prúdenia kvapaliny v potrubí. Vyberte si taký priemer potrubia, ktorý nespôsobí zbytočne veľké tlakové straty. Nezabudnite, že tabuľka platí pre 100 metrov potrubia a preto pri kratšom potrubí je potrebné index tlakovej straty vydeliť v správnom pomere. Vyskúšajte si prácu s tabuľkou. Je to jednoduché.

Príklad: Pri prietoku 40 litrov za minútu na potrubí Ø25 vznikne tlaková strata 2,2 baru/100 metrov. Ak má potrubie dĺžku len 37 metrov, vynásobíme túto hodnotu koeficientom 0,37 teda 2,2x0,37= 0,814 baru.

Galéria


Doprava zdarma
od 194.4 €
Ponúkame iba
overené produkty
Odborné poradenstvo
pri výbere produktov
Bezpečný nákup
SSL certifikát